Valberedning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. 

Instruktioner för valberedningen har antagits av årsstämman den 26 april 2018.

Valberedningen, inför årsstämman 2019, har följande sammansättning:

  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund
  • Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder AB
  • Ulf Liljedahl, styrelseordförande i Bulten AB

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39