Styrelsen

Bultens styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2018. Vidare har två arbetstagarledamöter och en arbetstagarsuppleant utsetts.

 

Ulf Liljedahl

Styrelseordförande

Född 1965. Civilekonom. Verksam i styrelsen sedan 2015.

Nuvarande befattning som VD och koncernchef för Volito AB. Tidigare ledande befattningar inom Husqvarnakoncernen och Cardokoncernen samt ett flertal positioner inom finans inom Alfa Laval.

Andra uppdrag: Flertal styrelseuppdrag för bolag inom Volito-koncernen samt styrelseledamot i Konecranes Plc.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 
 

Hans Gustavsson

Född 1946. Maskiningenjör. Ekonomi- och managementutbildningar. Styrelseledamot sedan 2005. Tidigare ledande befattningar inom Volvo Personvagnar och Jaguar Land Rover.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i CKAB Group AB. Bedriver konsultverksamhet inom ledarskap och är rådgivare till Denso Sweden AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 
 

Hans Peter Havdal

Född 1964. Civilingenjör Maskin. Styrelseledamot sedan 2013. Nuvarande befattning som General Manager för Semcon Devotek AS. Tidigare VD och koncernchef för Kongsberg Automotive ASA samt andra ledande befattningar inom Kongsbergkoncernen.

Andra uppdrag: Inga

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 
 

Peter Karlsten

Född 1957. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan 2015. Driver eget företag inriktat mot bolagsstyrning och rådgivning. Tidigare ledande befattning inom bland annat AB Volvo och ABB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Holmbergs Safety Systems. Styrelseledamot i Prevas AB, Deutz AG och Alelion Energy Systems AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 
 

Anne-Lie Lind

Född 1971. Civilingenjör och MBA. Styrelseledamot sedan 2016. Nuvarande befattning som Vice President Europe and Middle East, Camfil Power Systems. Tidigare olika ledande befattningar inom SKF, Volvo och Tetra Pak.

Andra uppdrag: Styrelseordförande AkkaFRAKT och styrelsele­damot i Opus Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

 
 

Nicklas Paulson

Född 1970. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 2018. Nuvarande befattning som VD för Investment AB Öresund. Tidigare befattningar inom Carnegie, Investment Banking och Alfred Berg, Investment Banking.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Bilia AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

 
 

Mikael Jansson

Arbetstagarledamot.

Född 1982. Produktionstekniker vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget sedan 2003. Styrelseledamot sedan 2018. Representant för Unionen.

 

Lars Jonsson

Arbetstagarledamot.

Född 1966. Verktygsmakare vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget sedan 1984. Styrelseledamot sedan 2018. Representant för IF Metall.

 
 

 

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ner som pdf:

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39