Verkställande ledning

 

Tommy Andersson

Verkställande direktör och koncernchef


Verkställande direktör och koncernchef i Bulten sedan 2014. Anställd i koncernen sedan 2000. 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef för division Bulten sedan 2001 samt vice VD för FinnvedenBulten sedan 2011. Tidigare huvudsakligen ledande befattningar inom Autoliv och Finnveden.

Andra uppdrag: Inga

Född 1953. Maskiningenjör samt ekonomi och ledarskap. 

 


Helena Wennerström

Executive Vice President and CFO


Executive Vice President and CFO för Bulten sedan 2014. Anställd i koncernen sedan 2002.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO för FinnvedenBulten sedan 2009 samt CFO för Bulten sedan 2006. Tidigare befattningar inom bland annat Finnveden, Bulten, Digitalfabriken och Topcon.

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Ascelia Pharma AB samt medlem i Handelsbankens kontorsstyrelse i Sisjön, Göteborg

Född 1965. Civilekonom.

 


 

Magnus Carlunger

Senior Vice President Marketing and Sales region East 

 

Senior Vice President Marketing and Sales region East sedan 2017. Anställd i koncernen sedan 1995.  

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Vice President Technology and Business Development i Bulten (2014-2017), Managing Director för Bulten Sweden AB (sedan 2003), många års erfarenhet från ytterligare ledande befattningar inom Bulten samt inom C I Pihl.

Andra uppdrag: Inga

Född 1967. Executive MBA och Maskiningenjör.

 

 


 

Marlene Dybeck

Senior Vice President HR and Sustainability


Marlene DybeckSenior Vice President HR and Sustainability i Bulten sedan 2016. Anställd i koncernen sedan 2016.  

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar inom bland annat Volvo Cars, Hultafors Group och Gunnebo.

Andra uppdrag: Inga

Född 1966. Executive MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap

 

 


 

Claes Lindroth

Senior Vice President Supply Chain

Senior Vice President Supply Chain sedan 2017. Anställd i koncernen sedan 2017.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar inom Shiloh, Volvo Cars, Norsk Hydro and Raufoss.  

Andra uppdrag: Ledamot i SAMS (Swedish Association for Material Sourcing),

Född 1962. Maskiningenjör.

 

 


Anders Karlsson

Executive Advisor Business Development

 
Executive Advisor Business Development sedan 2017. Anställd i koncernen sedan 1975.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Vice President Market and Sales i Bulten (2014-2017), Vice President Marketing of Bulten (2003-2014), Managing Director Bulten Polska S.A. samt många års erfarenhet från ytterligare ledande befattningar inom Bulten.

Andra uppdrag: Ordförande i EIFI (European Industrial Fasteners Institute) sedan 2008. 

Född 1949. MBA 
 

Jörg Neveling

Senior Vice President Production


Senior Vice President Production i Bulten sedan 2014. Anställd i koncernen sedan 1995.  

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vice President Production för Bulten sedan 2005 samt Managing Director för Bulten GmbH sedan 2009. Tidigare befattningar inom bland annat Knipping – Dorn och GKS GmbH.

Andra uppdrag: Inga

Född 1960. Maskiningenjör.
  

Kamilla Oresvärd

Senior Vice President Corporate Communications

 

Senior Vice President Corporate Communications i Bulten sedan 2014. Anställd i koncernen sedan 2005

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ansvarig för kommunikationsfrågor inom FinnvedenBulten sedan 2011 och inom Finnveden sedan 2006. Tidigare befattningar inom bland annat Finnveden och SCA.

Andra uppdrag: Inga

Född 1967. Examen i humaniora.

 


Neal Thomas

Senior Vice President Marketing and Sales region West

Senior Vice President Marketing and Sales region West sedan 2017. Anställd i koncernen sedan 1994.  

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Managing Director för Bultens bolag i Storbritannien (sedan 2002) samt många års erfarenhet från ytterligare ledande befattningar inom Bulten.

Andra uppdrag: Inga

Född 1961. A-levels och utbildningar inom försäljning och ledarskap.

 


 

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ner som pdf:

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39