Kärnvärden

Bultens kärnvärden har sina rötter i företagets historia och utgör grunden för vår företagskultur. De definierar vårt sätt att arbeta och uppträda samt inspirerar och  stöttar oss i vår strävan att fortsätta bygga ett fram­gångsrikt och hållbart företag.

PROFESSIONAL
Vi tar fullt ansvar genom hela värdekedjan, levererar kvalitet i varje steg och ser hållbarhet som en naturlig del av alla aktiviteter i vår verksamhet. I våra kundrelationer är vi lyhörda, vänskapliga och ansvarstagande.

INNOVATIVE
Vi ligger alltid steget före i vår bransch. Med beprövad såväl som ny teknologi och kreativa idéer arbetar vi för att skapa bättre applikationer, högre kvalitet och ökad
kostnadseffektivitet. 

DEDICATED
Vi brinner för fästelementsbranschen och arbetar hårt för att uppfylla våra kunders förväntningar. Vi är stolta över att ta med oss Bultens långa tradition in i en utmanande och spännande framtid. 

EMPOWERED
På Bulten möter du kunniga och motiverade medarbetare som har viljan och förmågan att fatta beslut och att driva utvecklingen framåt. Vi håller vad vi lovar och erbjuder bästa möjliga lösning för dina behov avseende fästelement.

För att säkerställa att betydelsen av värdeorden inte blir förvanskade vid översättning har vi valt att endast använda dem på engelska. Detta är också Bultens koncernspråk.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39