Hållbarhet

Bultens ambition är att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Bulten ska vara en pålitlig och stabil partner till kunder och leverantörer, bidra med värde till samhället och ägarna samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Bulten har en lång historik av att utveckla verksamheten på ett ansvarsfullt sätt med målsättningen att vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare och en god samarbetspartner för kunder och partners. Vår ambition och hållbarhetsstrategi är att hela verksamheten ska genomsyras av hållbarhetsperspektiven bolagsstyrning, miljömässiga principer samt socialt ansvar, se nedanstående modell.

 

 

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Hållbarhetsrapporteringen syftar till att ge en övergripande beskrivning av vårt hållbarhetsarbete. Den är integrerad i årsredovisningen och är upprättad i enlighet med GRI standarder, kärnnivån, vilket sammanfattas i ett GRI-index på sid 42 i vår årsredovisning med hållbarhetsrapport.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2018 (pdf) >

 

 

 

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39

Miljöcertifikat

Miljöpolicy för respektive enhet skickas på begäran.


OHSAS 18001