Hållbarhet

Bulten har ett ansvar och ambition att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Bulten ska vara en pålitlig och stabil partner till kunder och leverantörer, bidra med värde till samhället och ägarna samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Bulten har en lång historik av att utveckla verksamheten på ett ansvarsfullt sätt med mål­sättningen att vara en attraktiv och långsiktig samarbetspartner för våra medarbetare, kunder och partners.

 

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Hållbarhetsrapporteringen syftar till att ge en övergripande beskrivning av vårt hållbarhetsarbete. Den är integrerad i årsredovisningen och är upprättad i enlighet med GRI standarder.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2017 (pdf) >

 

 

 

 

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39

Miljöcertifikat

Miljöpolicy för respektive enhet skickas på begäran.


OHSAS 18001