strategisk inriktning

VISION

Att förse den globala fordonsindustrin med bästa möjliga fästelementsteknik och service.

AFFÄRSIDÉ

Bulten ska:
 • vara den ledande samarbetspartnern och den mest kostnadseffektiva leverantören av fästelement och service till fordonsindustrin.

 • genom handlingskraftiga och dedikerade medarbetare kontinuerligt vidareutveckla fullservicekonceptet och aktivt lansera innovationer.

 • verka för långsiktiga relationer som bygger på professionalism och god affärsetik.

 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN

Bulten har gjort ett antal strategiska vägval för fortsatt effektiv affärsutveckling samt för att nå uppsatta mål.

 • Global systemleverantör av fästelementslösningar
  Bulten ska vara en global systemleverantör av fästelementslösningar till fordonsindustrin, FSP.
 • Värdeförädling i hela värdekedjan
  Bulten skapar värde genom hela värdekedjan; från förutveckling, teknologi- och produktutveckling, produktion, inköp och logistik till slutlig leverans vid kundens produktionslinje.
 • Organisk tillväxt
  Bultens huvudsakliga strategi är att växa organiskt. Även förvärv och joint ventures som bedöms komplettera erbjudandet produkt-, processmässigt eller geografiskt är av intresse.
 • Kunder inom fordonsindustrin
  Fordonstillverkare och leverantörer inom fordonsindustrin är de huvudsakliga målgrupperna.
 • Geografisk närvaro
  Bultens geografiska spridning möjliggör global leveranskapacitet till fordonsindustrin.
 • Innovation driver utvecklingen
  Genom ett innovativt klimat utvecklas det teknologiska kunnandet för att skapa optimala, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för kunden.
 • Global inköpsstrategi
  Bultens globala inköpsstrategi harmoniserar och konsoliderar inköp av insatsvaror på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
 • Kostnadseffektiv och hållbar produktion
  Bultens produktionsteknologi och struktur säkerställer hållbar och kostnadseffektiv produktion till högsta kvalitet.
 • Stark balansräkning för tillväxtsatsningar
  En stark balansräkning och låg skuldsättning skapar handlingsfrihet och beredskap för investeringar i ökad kapacitet och tillväxt men även för strategiska förvärv.
 • Medarbetare och en unik företagskultur skapar en hållbar verksamhet
  Bultens medarbetare bidrar till en hållbar utveckling med sin kompetens och starka engagemang. Bolagets kärnvärden utgör grunden för den unika företagskulturen.
 • Utveckling av hållbarhetsarbetet
  Alla aktiviteter inom Bulten ska vara hållbart utformade samt vara i linje med bolagets etiska riktlinjer, baserat på socialt ansvar, miljömässiga principer och ansvarsfull bolagsstyrning.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39

sociala media