FÖRUTVECKLING

Genom att leverera rätt skruv till rätt förband och säkerställa att de kan monteras effektivt sänker vi våra kunders totalkostnad. Utveckling­ens betydelse ökar och genomslaget blir större när den sker specifikt för fordonstillverkares globala plattformar. För att kunna erbjuda kom­pletta fästelementslösningar kompletteras den egna utvecklingen med licenstillverkning av fästelementkoncept, till exempel Taptite 2000®.  

 

Vi skapar mervärde och nytta för kunden genom att vara en proaktiv partner med full kon­troll genom hela värdekedjan. Totalkostnaden för fästelement, den så kallade på-platsen-kostnaden, PPK, kan optimeras då vi kan påverka alla parametrarna.

 

Eget utvecklingscenter

Vi har ett utvecklingscenter Bulten Advanced Technology Center (BATC) i Göteborg. Där finns specialistkompetens inom kemi, fysik, teknik, konstruktion och produktion. Kompetensen används för produktutveckling där bland annat kallsmide, friktionsberäkning, hållbarhet och ytbehandling ingår. Kvalitetssäkring med spår­barhet sker genom utförliga tester och strukturerad dokumentation.

 

Utvecklingsverksamhet utövas även i anslut­ning till produktionsenheterna.