Inköp

I takt med att Bulten ökar förädlingen med mer sammansatta fästelement ökar också behovet av att ha kontroll över försörjningskedjan och skapa skalfördelar. Inköpsarbetet drivs på tre nivåer; strategisk, taktisk och operativ. Nivåerna syftar till att ha en global inköpsstrategi som styr hur vi agerar lokalt.

 

Inköp baseras på ett geografiskt perspektiv samt grad av värdeförädling. Den globala inköpsstrategin säkerställer att våra lokala enheter använder de leverantörer som kan och förstår våra behov, säkerställer avtalsförhållanden samt skapar en skalfördel. Genom uppdelningen har vi en lokal kundnära förankring och dessutom en stark förhandlingsposition utifrån vår storlek.

 

Nära 40 procent av vår försäljning kommer från outsourcad produktion som tillsammans med den egna produktionen och vidareförädling blir helhetslösningar. Inköpta artiklar är komponenter som kräver annan produktionsutrustning och/eller har för låga volymer för att bedömas lönsamma i vår produktion.