TEKNIK- OCH PRODUKTUTVECKLING

Vid nya koncept och projekt agerar vi proaktivt genom dedikerade ”Resident Engineers”, det vill säga utvecklingsingenjörer som är på plats ute hos kunden. Målsättningen är att hitta smarta lösningar, rätt dimensionering och minska antalet speciallösningar. Vi skriver också specifikationerna för kritiska fästelement som håller för slutpro­duktens hela livscykel.

 

Utveckling för ökad hållbarhet

Vi bidrar till en hållbar utveckling bland annat genom att minska vikten på ett fordon. Det sänker energiförbrukningen och bidrar därmed till lägre koldioxidutsläpp. Detta uppnås genom utveckling av rätt material för ökad hållfasthet, rätt dimensionering samt alternativa lösningar.