Bergkamen, Tyskland

E-post

Vänligen notera att mottagaren av detta mail endast har möjlighet att hantera frågor på engelska och/eller tyska.

Kontakt

Bulten GmbH
Industriestrasse 20
DE-59192 Bergkamen, Germany

Tel: + 49 2389 782-0
Fax: + 49 2389 782-20

Direktkontakter

VD:
Neal Thomas

Försäljning:
Thomas Hochstrate
Tel: +49 2389 782 5111
e-post: anfragen@bulten.com 

Kvalitet och ledningsystem:
Sandra Külzhammer, Tel: +49 2389 782 26  

Human Resources:
Sandra Voß, Tel.: +492389 782 1111
e-post: hr.bergkamen@bulten.com

Miljöcertifikat

Miljöpolicy för respektive enhet skickas på begäran.


OHSAS 18001

Energicertifikat

ISO 50001

 

 

Kvalitetscertifikat

ISO 9001
ISO/TS 16949