Bielsko-Biala, Polen

E-post

Vänligen notera att mottagaren av detta mail endast har möjlighet att hantera frågor på engelska och/eller polska.

Kontakt

Bulten Polska S.A.
Bukietowa 60
PL-43-302 Bielsko-Biała, Poland

Tel: + 48 33 498 36 00
Fax: + 48 33 498 36 08


Direktkontakter

Managing Director:
Marcin Kaźmierczak, Tel: +48 33 498 36 00
e-mail: marcin.kazmierczak@bulten.com

Sales:
Mr Maciej Olma Tel: +48 885 541 030
e-mail: Maciej.Olma@bulten.com

Quality:
Dorota Haj – Dziki Tel: +48 609-425-810
e-mail: Dorota.Haj@bulten.com
Wojciech Ficek Tel: +48 785-820-030
e-mail:Wojciech.Ficek@bulten.com

HR:
Bożena Zapałowska tel: +48 33498 36 04
e-mail: Bozena.Zapalowska@bulten.com