Bielsko-Biala, Polen

E-post

Vänligen notera att mottagaren av detta mail endast har möjlighet att hantera frågor på engelska och/eller polska.

Kontakt

Bulten Polska S.A.
Bukietowa 60
PL-43-302 Bielsko-Biała, Poland

Tel: + 48 33 498 36 00
Fax: + 48 33 498 36 08


Direktkontakter

Försäljning:
Andrzej Edward Oboza, Tel: +48 33 498 36 70

Kvalitet:
Dorota Haj – Dziki, Tel: +48 33 498 36 30

Miljöcertifikat

Miljöpolicy för respektive enhet skickas på begäran.

 • ISO 14001 Bulten Group 
 • ISO 14001 Bulten Fasteners China

 • OHSAS 18001

  DIN ISO 45001

  Kvalitetscertifikat

  ISO 9001
  ISO/TS 16949