Verksamheter

Bultens huvudkontor ligger i Göteborg. Funktioner som ekonomi, inköp, IT och kommunikation är baserade här. Vår produktion sker i Kina, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. I dessa länder samt i Rumänien och USA har vi även logistikcentra. Handel sker över hela världen.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39