Delårsrapporter2022-07-13

Bultens Q2-rapport


2022-04-28

BULTENS Q1-RAPPORT 2022


2022-02-10

Bultens bokslutsrapport 2021


2021-10-28

BULTENS Q3-RAPPORT 2021


2021-07-13

BULTENS Q2-RAPPORT 2021


2021-04-28

Bultens Q1-rapport 2021


2021-02-11

Bultens Q4 rapport 2020


2020-10-22

Bultens Q3 rapport 2020


2020-07-10

Bultens Q2 rapport 2020


2020-04-23

Bultens Q1 rapport 2020


2020-02-06

Bultens Q4 rapport 2019


2019-10-24

Bultens Q3 rapport 2019


2019-07-10

Bultens Q2 rapport 2019


2019-04-25

Bultens Q1 rapport 2019


Beställ delårsrapporter

Från och med kvartal 2, 2016 finns delårsrapporterna inte längre tillgängliga i tryckt format. Samtliga rapporter finns att läsa och ladda ner på webbplatsen. Har du ej tillgång till eller möjlighet att läsa rapporterna digitalt kan du beställa en utskrift genom att kontakta oss. Kom ihåg att uppge om du vill beställa den i svensk eller engelsk version.

Beställ här >

 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com

Justering för logistikkostnader

Från den 1 januari 2019 redovisar koncernen externa kostnader för logistik som Försäljningskostnader. Tidigare perioder har dessa kostnader delvis belastat Kostnad såld vara. Jämförelseperioden har omräknats för jämförelseändamål.

Omräkning >