Delårsrapporter2023-10-26

BULTENS Q3-RAPPORT 2023


2023-07-12

BULTENS Q2-RAPPORT 2023


2023-04-25

Bultens Q1-rapport 2023


2023-02-09

BULTENS Q4-RAPPORT 2022


2022-10-27

BULTENS Q3-RAPPORT 2022


2022-07-13

Bultens Q2-rapport


2022-04-28

BULTENS Q1-RAPPORT 2022


2022-02-10

Bultens bokslutsrapport 2021


2021-10-28

BULTENS Q3-RAPPORT 2021


2021-07-13

BULTENS Q2-RAPPORT 2021


2021-04-28

Bultens Q1-rapport 2021


2021-02-11

Bultens Q4 rapport 2020


2020-10-22

Bultens Q3 rapport 2020


2020-07-10

Bultens Q2 rapport 2020


2020-04-23

Bultens Q1 rapport 2020


Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com

Justering för logistikkostnader

Från den 1 januari 2019 redovisar koncernen externa kostnader för logistik som Försäljningskostnader. Tidigare perioder har dessa kostnader delvis belastat Kostnad såld vara. Jämförelseperioden har omräknats för jämförelseändamål.

Omräkning >