Bulten samarbetar med Polestar kring utveckling av klimatneutral elbil

2022-09-14Pressnyhet

Bulten har inlett ett samarbete med Polestar kring utvecklingsprojektet Polestar 0, vilket syftar till att bygga en klimatneutral elbil senast år 2030.

Polestar 0-projektet, som tillkännagavs 2021, syftar till att skapa en klimatneutral elbil senast 2030 genom att eliminera utsläppen i leverantörskedjan. Bulten kommer att bidra med leverans av klimatneutrala fästelement med hög funktionalitet. Detta kan uppnås genom en kombination av energieffektiva material och processer, samt förnybar energiförsörjning genom hela värdekedjan.
 

Vi är mycket stolta att få vara med i Polestar 0-projektet och medverka till en av våra kunders arbete med att utveckla ett helt klimatneutralt fordon. Vi tar vårt hållbarhetsarbete på stort allvar och ser detta som en möjlighet att kunna bidra med vår kunskap men också lära av de andra företagen som ingår i projektet”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten Group.
 

"Ett projekt med så hög ambition kräver partners som är i ledande inom sina områden och som är fullt engagerade i vår ambitiösa målsättning. Det är därför jag ser fram emot att Bulten blir en avgörande del av vårt team för att finna lösningar  att utveckla en helt klimatneutral värdekedja. Bultens expertis inom fästelement kommer att vara ovärderlig i vårt projekt och kommer att spela en viktig roll i att hitta banbrytande och innovativ teknik för att uppnå det som hittills har varit omöjligt”, säger Hans Pehrson, ansvarig för Polestar 0-projektet.
 

Hållbarhet är integrerat i Bultens affärsstrategi och ambitionen är att vara den mest hållbara aktören inom fästelementsbranschen. Bulten har tydliga klimatmål för både egen produktion och för leverantörskedjan som också stödjer Parisavtalet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR, 0727 47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Tillbaka