Bultens hållbarhetsarbete får högsta betyg, Platina-medalj, av EcoVadis

2022-10-24Pressnyhet

Bulten har mottagit platina-medalj för sitt hållbarhetsarbete av EcoVadis som är en ledande internationell aktör inom hållbarhetsutvärdering.  Utmärkelsen placerar Bulten i topp en procent av alla 75 000 företag som bedömts av EcoVadis.

EcoVadis är ett av världens största och mest betrodda utvärderingsinstitut gällande företags hållbarhetsarbete, med ett globalt nätverk bestående av mer än 75 000 företag. Deras metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. EcoVadis utvärdering fokuserar på hur väl företagen har integrerat hållbarhet i sin affärsstrategi och i sina ledningssystem. De tittar på hur varje företag hanterar sin påverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling samt hur transparent deras arbete är.
 

”Vi är oerhört stolta över detta höga betyg av en ansedd och oberoende aktör inom hållbarhetsutvärderingar. Det är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete ger resultat och motiverar oss att bli ännu bättre. Det visar också på att integreringen av hållbarhet i vår affärsstrategi fungerar väl”, säger Marlene Dybeck, SVP HR & Sustainability på Bulten Group.

Läs mer om Bultens hållbarhetsarbete här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com


 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.  

 

Tillbaka