Bulten slutför förvärvet av PSM International

2020-02-28Pressnyhet

Bulten meddelar idag att förvärvet av PSM International Holdings Limited (“PSM”) har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddelanden den 20 december 2019, då det meddelades att Bulten ingått ett avtal att förvärva PSM till en köpeskillingen uppgående till 24,5 MUSD (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

PSM, grundat 1931, utvecklar, producerar och levererar fästelement till internationella marknader, främst inom fordonsindustrin. Bolaget har cirka 350 anställda, produktionsenheter i Kina, Taiwan och Storbritannien samt distributionscenter i 22 länder.

”Jag är mycket glad över att kunna tillkännage detta förvärv, en milstolpe i Bultens utveckling. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och förvärvet kommer att stärka vår position i Asien och Nordamerika samt stärka vår produktionskapacitet och vårt produkterbjudande. Jag ser fram emot att välkomna PSM till Bulten-gruppen”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Marco Suzuki kommer fortsatt att vara vd och koncernchef för PSM och kommer också att ingå i Bultens koncernledning.

Pressmeddelandet från den 20 december 2019 finns tillgängligt på www.bulten.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
Tel: + 46 (0)31-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl.15:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka