Bulten effektiviserar sin distributionskedja

2023-01-10Pressnyhet

Som en del av Bultens strategi att upprätthålla en stark operationell plattform har Bulten sett över sin globala distributionskedja. Det har föranlett beslut om att avveckla ett av sina två logistikcenter i Sverige. Kostnaden för avvecklingen uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Med avsikt att skapa en effektivare logistik för att minska ledtider, effektivisera processer samt minska både kostnader och påverkan på miljön, har Bulten gjort en översyn av sin globala distributionskedja. Genom att i större utsträckning nyttja kapaciteten i de lager som ligger i nära anslutning till produktionsenheterna kan en effektivare leveranskedja skapas. I linje med detta har betydande investeringar gjorts i ett nytt lager nära Bultens fabrik i Tyskland samt i en ny ytbehandlingsanläggning och ett logistikcenter i Polen. Som ett led i effektiviseringen kommer Bultens logistikcenter i Göteborg, ett av bolagets två logistikenheter i Sverige, att avvecklas.

”Genom effektivisering av distributionskedjan får vi bättre transportflöden och minskar därmed miljöpåverkan. Vi minskar dessutom både kostnader och kapitalbindning”, säger Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten.

De varuflöden som tidigare passerat Bultens logistikanläggning i Göteborg kommer hädanefter hanteras av Bultens logistikenhet i Hallstahammar, Sverige, samt av ovan nämnda logistikcentrum i Tyskland och Polen. Tio medarbetare kommer att beröras och fackliga förhandlingar har inletts. Avvecklingen planeras vara fullt genomförd i slutet av andra kvartalet 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

 

 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.  

 

Tillbaka