Inbjudan till Bultens kapitalmarknadsdag 2020

2020-01-10Pressnyhet

Bulten har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 februari 2020.

Under eftermiddagen kommer vi att ge en uppdatering om Bultens strategi för hållbar tillväxt, finansiella utveckling och fokusområden. Presentationerna kommer att hållas av Anders Nyström, CEO, Helena Wennerström, CFO, samt av andra representanter från bolagets ledning.

Eventet kommer att äga rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm den 20 februari 2020, 13:00 – 17:00. Lunch serveras från 12:00.

Anmäl dig senast den 13 februari 2020 till kamilla.oresvard@bulten.com. Ange även om du kommer att delta vid lunchen samt om du har allergier eller önskar specialkost.

Varmt välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com


 

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.  

Tillbaka