Bulten avvecklar tillverkningsanläggning i Storbritannien

2022-12-07Pressnyhet

Med avsikt att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten har Bulten beslutat att avveckla sin tillverkningsanläggning i Pembroke, Storbritannien. Avvecklingen innebär även att de 50 anställda vid anläggningen kommer att varslas om uppsägning.

Avvecklingsprocessen kommer att påbörjas med omedelbar verkan och planeras att vara fullt genomförd under andra kvartalet 2023. Den totala omstruktureringskostnaden uppgår till cirka 11 MSEK, varav cirka 9 MSEK är reserverade för innevarande år. I samband med avvecklingen kommer investeringar motsvarande cirka 12 MSEK även att göras. Dessa avser främst flytt av utrustning och produktion till Bultens övriga tillverkningsanläggningar och ett mindre antal nyrekryteringar.

”Vi ser att det är svårt att nå lönsamhet med den mix av produkter som tillverkas i Pembroke samt att volymerna är relativt små. Genom att flytta de delar av produktionen som vi långsiktigt ser potential i till våra övriga tillverkningsenheter kan vi nå bättre effektivitet och därmed ökad lönsamhet. Det är i linje med vår strategi, vilket innefattar bättre nyttjande av vårt produktionsnätverk”, säger Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten Group.

Verksamheten i Pembroke tillkom Bulten Group 2020 då man förvärvade PSM International. Vid anläggningen arbetar idag 50 personer med tillverkning och inköp av fästelement för olika industrisegment. Bultens övriga verksamhet i Storbritannien påverkas inte av avvecklingen i Pembroke.

                                                                                                                                                                                                                                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.   

Tillbaka