Bulten Polska växer

2017-10-13 

Nästa år har Bulten varit verksamt i 20 år i Bielsko-Biala efter att bolaget tog över produktionen 1998. Under denna tid har löpande utveckling skett och verksamheten i Polen är nu Bultenkoncernens största med över 500 anställda.

För att möta framtida tillväxt har Bulten fattat beslut om att investera i  en ny anläggning i Wieprzu samtidigt som man satsar på utveckling av befintlig verksamhet i Bielsko-Biala.

 

”Under åren 1998 fram till nu har cirka 60 miljoner EUR investerats i verksamheten i Bielsko-Biala. Nu har vi aviserat investeringar i en ny anläggning för att utveckla vår polska enhet. De senaste åren har Bulten vunnit flera stora kontrakt och utökning av vår produktionskapacitet är därför nödvändig för att kunna möta de ökade volymerna”, säger Anders Karlsson, Managing Director Bulten Polska.

 

Den nya anläggningen, som kommer att uppföras i Wieprzu, får en fastighetsyta på nära 28 000 m2 och planeras stå klar 2019. Bultens befintliga logistikcentra i Wilkowice med drygt 100 anställda, kommer att flyttas 15 km till den nya anläggningen för ett effektivare logistikflöde. Dessutom kommer en ny ytbehandlingsanläggning tillföra bolaget både värdeförädling och ökad konkurrenskraft.

 

”Den nya anläggningen i Wieprzu kommer bli en av Europas modernaste fästelementsfabriker. Samtidigt är det också viktigt för oss att fortsätta utveckla den befintliga verksamheten i Bielsko-Biala, vilket är en förutsättning för bolagets framtida leveransförmåga”, fortsätter Anders.

 

Inför starten av den nya anläggningen kommer bolaget att nyanställa inledningsvis drygt 30 personer.

 

”Jag ser fram emot att få hälsa fler duktiga medarbetare välkomna till oss på Bulten”, avslutar Anders Karlsson.