Träffa Frank Sikora

2019-01-28 

"Vi arbetar med erfarenhetsutbyten och besöker andra anläggningar inom koncernen, vilket är ett bra sätt att utbyta kunskaper och bygga nätverk."

FRANK SIKORA, Avdelningschef för kallslagningen hos Bulten i Tyskland.

Det är framförallt företagskulturen som gör att jag trivs så bra på Bulten. Den är familjär, öppen och sträcker sig över Bultens olika produktionsanläggningar runt om i världen. Vi arbetar med erfarenhetsutbyten och besöker andra anläggningar inom koncernen, vilket är ett bra sätt att utbyta kunskaper och bygga nätverk. Själv har jag fått möjlighet att besöka anläggningarna i Sverige, Polen och Ryssland. Samarbetet fungerar mycket bra och vi hjälper varandra både när det gäller praktiska lösningar men också då det behövs tillskjutande kapacitet.

Jag har jobbat på Bultens anläggning i Bergkamen i Tyskland i snart 25 år. Jag började som operatör på kallslagningen och tog efter några år över som biträdande avdelningschef på samma avdelning. 2003 fick jag axla rollen som avdelningschef, vilket jag är än idag. Jag är väldigt nöjd med min utveckling på Bulten och trivs mycket bra i min roll.
De största utmaningarna jag upplever som avdelningschef just nu är rekryteringen av nya duktiga medarbetare. Vi har ett flertal pensionsavgångar framöver och för att verkligen ta tillvara på all kompetens från våra erfarna kollegor planerar vi att ta in lärlingar så att kunskapen kan föras vidare till en ny generation.