Bulten blir partner till Rädda Barnen Sverige

2020-12-08 

Under de senaste 100 åren har den internationella organisationen Rädda Barnen hjälpt till att säkerställa att världens mest utsatta barn överlever, utbildas och skyddas. Varje år når de tiotals miljoner barn i 120 länder genom sitt arbete. Bulten vill vara med och stödja och har därför ingått ett årligt partnerskap med Rädda Barnen i Sverige.

Bulten har valt fokusområdet Utbildning. Miljontals barn får ingen utbildning helt på grund av vem de är eller var de bor. De berövas sin utbildning eftersom de hamnar i nödsituationer, står inför extrem fattigdom eller diskrimineras på grund av sitt kön, funktionshinder eller etnicitet.

Rädda Barnen utbildar lärare, fyller skolväskor med skolböcker och pennor och ger barnen utrymme i ett säkert klassrum. De gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid - för att barn med kunskap ska bli kloka vuxna.