Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

2019-06-12 

Bulten uppnår guldmedaljsnivå i hållbarhet när EcoVadis genomför sin hållbarhetsrankning av bolaget. Bulten rankas dessutom i det översta 1 procentsskiktet bland företag inom samma bransch.

”Bultens ambition och strategi är att hela verksamheten ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen som befäster vår position som en av de bästa på hållbarhetsfrågor i vår bransch”, säger Marlene Dybeck, SVP HR and Sustainability.

EcoVadis är en oberoende internationell organisation som utvärderar, betygsätter och rangordnar hur väl företag har integrerat hållbarhetsfrågor i verksamheten. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan. Metoden som används bygger på internationella CSR standarder som GRI (Global Reporting Initiative), UN Global Compact och ISO 26000.

En övergripande beskrivning av Bultens hållbarhetsarbete redovisas integrerat i bolagets årsredovisning, vilken finns i sin helhet här >