Många fördelar för kunderna med Bultens FSP-koncept

2016-08-29 

"Vårt fullservicekoncept (FSP) ger många fördelar för kunderna. Hanteringen av fästelement är långt mycket mer komplex än vad man först kan tro med en stor mängd olika typer av komponenter och leverantörer. Med Bultens FSP-koncept är processen mycket mer effektiv och med endast en kontaktpunkt förenklar vi väsentligt för kunden."

Sukhvinder Gill, FSP projektledare, har mer än 30 års erfarenhet av fästelementsbranschen, både från Bulten och från fordonstillverkare.

"Bulten har under många år byggt upp goda relationer med de stora fordonstillverkarna. Vi har fått ett stort förtroende genom att erbjuda tjänster till hög servicenivå och en prisvärd totalkostnad. Dessutom förstår vi “språket” och inser hur viktigt det är att ta det dagliga ansvaret. Vi är bra på att bidra med snabba applikationslösningar, inte bara i utvecklingsfasen utan även under serieproduktion, med kontinuerliga processförbättringar."

"Ett bra exempel på detta är en Taptite-strategi som vi har utvecklat tillsammans med en kund. Tekniken ger kunden stora fördelar eftersom skruvarna formar gängorna direkt i det gjutna eller borrade hålet. Man uppnår därmed en stor sänkning av kapitalinvesteringen vid tillverkning av stora motorkomponenter, som till exempel topplocks- och blocktillverkningen. Det innebär också att ungefär 90 procent av gängformningsmomenten elimineras."

"Detta koncept har utvecklats vidare och det finns nu en standard för fästelementsteknik för en ny motorfamilj. Även den här kunden kommer att kunna spara flera miljoner euro I kapitalinvesteringar tack vare projektet. Taptite-strategin möjliggör också en kortare takttid (från produktions start av motorn i en enhet, till produktionsstart i nästa enhet), vilket leder till en kraftigt höjd produktivitet för fordonstillverkaren.

"Bulten har kompetensen att ta ett helhetsansvar för fäst element. Det blir allt vanligare inom branschen att fordons tillverkare lägger ut verksamhet på specialiserade tjänsteleverantörer. När kunden använder vår teknologi och kompetens genom hela värdekedjan kan vi visa att vi överträff ar kundernas förväntningar."

"Kundfokus är centralt i vår verksamhet. Vi håller vad vi lovar och erbjuder bästa möjliga lösning, vilket resulterar i långvariga relationer och växande affärer", avslutar Sukhvinder Gill.