Arkiv

2019-05-06

Hur man utnyttjar ett fästelements fulla potential

En skruv brukar oftast inte användas till sin fulla potential. Till exempel dras de flesta skruvförband åt endast till 55 procent av den maximala tillgängliga kraften, eftersom det statistiskt har beräknats att här finns det minst risk för att den ska lossna eller gå sönder. Det betyder att du idag använder två fästelement, där du bara behöver en.

2019-04-17

Årsstämma 2019

Bulten AB:s årsstämma hölls den 25 april 2019 på bolaget huvudkontor på August Barks gata 6A i Göteborg.

2019-01-28

Träffa Frank Sikora

"Vi arbetar med erfarenhetsutbyten och besöker andra anläggningar inom koncernen, vilket är ett bra sätt att utbyta kunskaper och bygga nätverk."

2018-10-09

Bultens årsredovisning utsedd till Sveriges bästa

Bultens årsredovisning för 2017 har utsetts till Sveriges bästa bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.


Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com