Bultens årsredovisning utsedd till Sveriges bästa

2018-10-09 

Bultens årsredovisning för 2017 har utsetts till Sveriges bästa bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Priset Sveriges bästa årsredovisning har delats ut sedan mitten av 60-talet och bakom det står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers förening och Sveriges kommunikatörer. En jury har granskat alla svenska bolags årsredovisningar på Nasdaq Stockholm och utsett Bulten som vinnare i Mid Cap klassen.

Juryns motiveringen lyder: I klassen Mid Cap blev det ett tämligen enkelt beslut att utse verkstadsföretaget Bulten till vinnare. Bolaget, som är leverantör av fästelement till fordonsindustrin, ger i sin årsredovisning en lättillgänglig och heltäckande beskrivning av sin verksamhet. Textavsnitten är förhållandevis korta och lätta att ta till sig för en bred grupp av läsare utan att viktig information för den skull har utelämnats.

Juryn lyfte bland annat också fram riskavsnittet, trender samt presentation av värdekedja, framgångsfaktorer, strategier, affärsmodell samt hållbarhetsarbetet. Ett särskilt plus ges också till den pedagogiska beskrivningen av genomförda investeringar de senaste fem åren.

Foto: Sigrid Malmgren