Hur man utnyttjar ett fästelements fulla potential

2019-05-06 

En skruv brukar oftast inte användas till sin fulla potential. Till exempel dras de flesta skruvförband åt endast till 55 procent av den maximala tillgängliga kraften, eftersom det statistiskt har beräknats att här finns det minst risk för att den ska lossna eller gå sönder. Det betyder att du idag använder två fästelement, där du bara behöver en.

Vill du veta hur man utnyttjar ett fästelements fulla potential? Då ska du titta in på Bultens akademi. Vi har utvecklat ett utbildningspaket som täcker allt, från grunden till hur man använder fästelement på bästa möjliga sätt. Vår akademi är inte bara för ingenjörer och fästelementsspecialister, utan är  också öppen för alla som kommer i kontakt med våra produkter och vill lära sig mer.

Läs mer >