Bulten Ltd flyttar till nytt logistikcenter

2014-01-13 

Bulten investerar i ett nytt logistikcenter i Storbritannien för att möta kundernas efterfrågan i Europa. Det nya centret kommer med sina 10 000 m2 att ersätta den befintliga anläggningen och stärka divisionens totala logistiska kapacitet.

Med en växande affär har Bulten valt att flytta sitt centrallager och kontor till ett nytt läge i Scunthorpe, cirka 1,5 km från nuvarande anläggning. 

– Det nya logistikcentret kommer att vara modernt och bättre anpassat till våra behov. Det finns också möjlighet att expandera, vilket är viktigt och ligger i linje med Bultens mål att öka försäljningen ytterligare de kommande åren, säger Neal Thomas, vd för Bulten Ltd.

Logistikcentret kommer leda till en mer effektiv distribution av komponenter till kunder i Storbritannien och resten av Europa. 

– Flytten till den nya byggnaden inleds i början av januari 2014 och kommer vara helt genomförd till slutet av det första kvartalet. Vi kommer då ha ett modernt flöde vid vår nya anläggning och förväntar oss uppnå effektivitetsbesparingar på cirka 10%, säger Neal.