Bulten har fått sina klimatmål godkända av Sciene Based Targets initiative

2022-04-12 

Vi har tagit nästa steg i vårt arbete med att minska växthusgasutsläppen genom att sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Hållbarhet är sedan länge en naturlig och integrerad del av vår affärsstrategi. Vår vision är att vara det mest hållbara och innovativa fästelementsföretaget och att verifiera våra klimatmål är viktigt inte bara för oss utan också för våra kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. SBTi:s verifiering av våra klimatmål går helt i linje med vår målsättning att vara ledande i vår bransch ur alla aspekter av hållbarhet”.

Anders Nyström, President and CEO of Bulten.

 

Våra klimatmål fram till 2030:

  • Bulten har åtagit sig att minska sina absoluta växthusgasutsläpp från den egna verksamheten och från köpt energi (s.k. scope 1 och 2) med 30 % till 2030 jämfört med 2019. Detta mål är förenligt med minskningar som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till långt under 2°C .

  • Bulten har också åtagit sig att minska växthusgasutsläppen från sin leverantörskedja (s.k. scope 3) med 25 % per ton såld produkt inom samma tidsram, vilket innebär att de är i linje med nuvarande best practise.

 

Vad är vetenskapsbaserade mål?
Vetenskapsbaserade mål innebär att målen för att minska utsläppen av växthusgaser ligger i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger behövs för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C, helst inte högre än 1,5°C jämfört med förindustriell nivå.

Varför spelar det någon roll?
Sedan det historiska Parisavtalet har övergången till en koldioxidfri ekonomi accelererat globalt. Allt fler företag över hela världen förbereder sig för omställningen genom att sätta upp mål för minskning av utsläpp av växthusgaser grundade i klimatvetenskap. Den senaste vetenskapen har gjort det klart att mer behöver göras – och snabbare – för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna och säkra en god och hållbar ekonomi. De närmaste åren är kritiska och företag spelar en viktig roll för att hjälpa till att uppnå transformation i den takt och omfattning som behövs. Företag som vidtar vetenskapligt baserade klimatåtgärder drar nytta av större möjligheter till innovation, stärkt investerarförtroende och förbättrad konkurrenskraft.

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resource Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet.