Hur mycket kostar en skruv?

2016-06-27 

Det är i det närmaste omöjligt att säga exakt hur mycket en skruv kostar. Inköpspriset är bara en av flera faktorer. Utöver det är kringtjänster en betydande del av den totala kostnaden och det
är viktigt att hitta rätt balans mellan pris och prestanda.

Bultens tekniska lösningar syftar till att sänka den totala kostnaden för kunden (så kallad På-Platsen-Kostnad, PPK). PPK är den totala kostnaden från utveckling fram tills dess att ett fästelement är monterat och fyller sin funktion.

Kostnaden för det fysiska fästelementet uppgår i snitt till cirka 15 procent av den totala kostnaden. Genom att använda sig av Bultens innovativa lösningar och värdeskapande teknologier kan kunden uppnå kostnadsreduktioner av PPK med bibehållen – och i många fall förbättrad – prestanda. Kostnadsreduktion uppnås exempelvis genom standardisering, förenklat montage samt reduktion av indirekta kringkostnader som exempelvis utvecklingskostnader.