Förtydligande information avseende Bultens FSP kontrakt till ett årligt värde om cirka 20 MEUR

2015-09-16Nyhet

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare vilket meddelats via pressmeddelande den 16 september 2015. På uppmaning av Nasdaq Stockholm lämnas förtydligande information avseende livslängd och värde.

Leveranserna kommer starta i början av 2017 för att successivt öka fram till full kapacitet 2019. Därefter kommer leveranserna sträcka sig över ett antal år kopplade till fordonets livslängd vilket normalt är mellan 5 till 10 år med en successiv avtrappning när avtalsperioden närmar sig sitt slut. Det fulla årliga värdet förväntas uppgå till 20 MEUR 2019 för att sedan följa fordonets livslängd och volymkurva.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2015 klockan 18:10.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

    Tillbaka