Förändring i Bultens koncernledning

2020-09-30Nyhet

Tidigare i år förvärvade Bulten den globala fästelementsleverantören PSM International (PSM). I samband med att ett integrationsarbete inleds har PSM:s VD Marco Suzuki valt att lämna sitt uppdrag. Bultens VD och koncernchef Anders Nyström kommer att överta ledningen för PSM till dess att en ny ledningsstruktur finns på plats.

”Marco Suzuki har, sedan sitt tillträde som VD för PSM i 2018, på ett förtjänstfullt sätt lett PSM till det lönsamma företag det är idag. Vi tackar Marco för hans fina insatser och påbörjar nästa fas i PSM:s strategiska utveckling i Bultenkoncernen”, säger Anders Nyström, Bultens VD och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka