Bulten fortsätter vinna nya FSP kontrakt och har tecknat ny affär till ett årligt värde om cirka 20 MEUR

2015-09-16Nyhet

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 20 MEUR och skapar en stark relation till kunden under de kommande åren.

“Genom kontraktet stärker Bulten sin relation till en global kund. Detta är ett kontrakt där Bulten har och kommer att fortsätta bidra i den tidiga utvecklingsfasen. Vi är mycket glada och stolta över detta kontrakt och ser fram emot att påbörja samarbetet”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den tekniska kompetensen inom Bulten i kombination med många års erfarenhet av att framgångsrikt förse fordonsindustrin med komplexa och kritiska fästelement har varit starkt bidragande till att Bulten vunnit detta kontrakt. Leveranserna kommer att sträcka sig över ett antal år med start i början av 2017 med en successiv ökning fram till full kapacitet under 2019.

“Vi fortsätter stärka Bultens position och vi ser goda möjligheter att fortsätta växa affären och öka vår marknadsandel under kommande år”, säger Tommy Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2015 klockan 09:00.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka