Bultens Q3 rapport 2016

2016-10-25Nyhet

Starkt resultat och bra kassaflöde.

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 601 (618) MSEK, en minskning med -2,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 39 (36) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 (5,8)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 30 (22) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 602 (652) MSEK, en minskning med -7,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 55 (-12) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 (1,14) SEK.
 • Bulten har fattat beslut om att investera cirka 2,8 MEUR i en ny ytbehandlingsanläggning i sin tyska produktionsenhet.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 002 (2 027) MSEK, en minskning med -1,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 148 (118) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,4 (5,8)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 109 (87) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 973 (2 000) MSEK, en minskning med -1,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 228 (51) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,45 (4,29) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 63 (73) MSEK och soliditeten var 68,1 (67,5)% vid periodens slut.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Bulten redovisade ett starkt resultat för tredje kvartalet med en rörelsemarginal om 6,5 procent, trots lägre volymer. Försäljningstakten var något svag, framförallt i början av kvartalet, men återhämtade sig under september. Resultatet är en följd av genomförda optimeringar samt den goda flexibiliteten i verksamheten.

Volymutvecklingen och orderingången har försvagats något till följd av modellskiften bland Bultens kunder, lägre exportvolymer till Kina och till produktion av tunga fordon samt en viss Brexit-effekt. Vi ser fortsatt att 2016 blir ett år med tillväxt i linje med för­väntningarna på den europeiska fordonsproduktionen med undantag för exportvolymerna som förväntas bli svagare än föregående år. Bultens förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar är mycket goda från och med andra halvåret 2017, baserat på tecknade kontrakt men också på fortlöpande kunddiskussioner. Under kvartalet fick dessutom vår satsning i Ryssland ett genombrott med en order från en betydande fordonstillverkare.

Vi har tagit ytterligare ett steg mot att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement genom att investera i en ny ytbehandlingsanläggning i vår tyska enhet för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt. Investeringen kommer att tillföra oss både värdeförädling och ökad konkurrenskraft samt ge en större flexibilitet och kontroll över processen.

Jag är också mycket stolt över att Bulten fortsätter få kvalitetsutmärkelser. Vi har under kvartalet tilldelats Jaguar Land Rovers kvalitetspris (JLRQ) och ansluter oss därmed till en utvald grupp av leverantörer som har kvalificerat sig för denna prestigefyllda utmärkelse.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens tisdagen den 25 oktober kl.15:30 då rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör tillika vice VD Helena Wennerström.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5059 6306, Storbritannien +44 20 3139 4830, USA +1 718 873 9077. Kod 21090824#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 8 november 2016 på telefonnummer Sverige 08-5664 2638, Storbritannien +44 203 426 2807, USA +1 866 535 8030. Kod: 677858#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka