Bulten flyttar upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap-segment

2015-12-18Nyhet

Bulten AB (publ) flyttar till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap den 4 januari 2016 som är den första handelsdagen 2016.

Bulten är ett anrikt företag som har tillverkat högkvalitativa fästelement ända sedan etableringen i Hallstahammar 1873. Bolaget har i mycket hård konkurrens positionerat sig som en av de tre ledande FSP-leverantörerna (Full Service Provider) i Europa och har haft en stark utveckling de senaste åren. Bulten har en solid finansiell ställning och ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

Bytet från Small Cap är en följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden inom de nordiska marknadssegmenten. Mid Cap-segmentet omfattar företag med ett börsvärde på mellan 150 miljoner EUR och 1 miljard EUR. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka