Bulten flyttar och expanderar sin produktionsanläggning i Taiwan

2020-08-04Nyhet

Bulten har tecknat ett hyresavtal för en produktionsanläggning i Taipei genom sitt dotterbolag PSM Fasteners Taiwan Ltd (PSM Taiwan). Den nya anläggningen möjliggör en mer effektiv och hållbar drift samt utgör en bas för ytterligare expansion. Den nuvarande verksamheten i PSM Taiwan flyttas till den nya anläggningen under hösten 2020.

PSM Taiwan förvärvades av Bulten i februari 2020 och producerar idag främst bearbetade fästelement i mindre dimensioner för kunder inom både fordonsindustrin och annan industri. I linje med planerna för att effektivisera produktionen, samt utvidga PSM Taiwans tillverkningskapacitet och ge en hållbar och attraktiv arbetsmiljö för de anställda, kommer PSM Taiwan att flytta sin verksamhet från sin nuvarande anläggning till den nya, som ligger ungefär 30 minuter från den befintliga. Den större ytan möjliggör egen tillverkning av en del av de komponenterna som för närvarande köps från leverantörer samt att använda PSM Taiwan för produktion i samband med nya kontrakt. Den nya byggnaden är också mer lämpad för verksamheten och möjliggör en rad önskade förbättringar.

”Vi går vidare med de planer som vi gjorde i samband med förvärvet av PSM och detta steg kommer att göra det möjligt för oss att tillvarata de synergier som identifierades tidigt i den processen,” säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Hyresavtalet löper under en femårsperiod med valfri förlängning. Engångskostnaderna kommer att uppgå till cirka 4 MSEK och den inkrementella återkommande hyreskostnaden till cirka 1,8 MSEK per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
Tel: +46 (0)70-520 5917, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.   

Tillbaka