Bultens valberedning avser att lämna förslag till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter till årsstämman 2015

2015-03-05Nyhet

Bultens styrelseordförande Roger Holtback har förklarat att han efter tio år i Bultens styrelse avböjer omval vid kommande årsstämma den 29 april 2015. Avböjer omval gör även Arne Karlsson efter totalt åtta år som styrelseledamot samt Adam Samuelsson efter tio år som styrelseledamot.

– Efter mer än tio fantastiskt roliga, spännande och framgångsrika år är det dags att ta sig an nya utmaningar, inte minst i min egen företagsgrupp. Sedan början av 2014 har Bultens börsvärde utvecklats väl, den finansiella ställningen är stark, Nordic Capital har lämnat som ägare, den organiska tillväxten har ökat med över 30 % och fabriken i Ryssland har startats upp. Dessutom har division Finnveden Metal Structures avyttrats i en industriellt riktig affär och Bulten har blivit en tydligt fokuserad verksamhet med en ny och inspirerad koncernledning, säger Roger Holtback.

Valberedningen avser att föreslå årsstämman 2015 att Ulf Liljedahl väljs som ny styrelseledamot och utses till ny ordförande. Ulf Liljedahl är VD och koncernchef för Volito AB sedan 1 mars 2015. Han har tidigare varit chef för koncernstab finans, IT och investerarrelationer för Husqvarna Group samt innehaft en position som vice verkställande direktör för Cardo Group samt ett flertal positioner inom finans inom Alfa Laval.

Vidare avser valberedningen föreslå att Gustav Lindner väljs som ny styrelseledamot. Gustav Lindner är VD för Investment AB Öresund sedan oktober 2014 och har tidigare innehaft olika positioner inom bland annat Swedbank. Valberedningen avser även att föreslå att Peter Karlsten väljs som ny styrelseledamot. Peter Karlsten är chef för Volvo Groups Truck Sales & Marketing EMEA sedan 2012 och har tidigare innehaft olika positioner inom framförallt ABB och AB Volvo.

Samtliga föreslagna nya ledamöter har meddelat valberedningen att de godkänner nomineringen och har förklarat sig villiga att åta sig uppdragen om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen avser att föreslå omval av Hans Gustavsson, Johan Lundsgård, Ann-Sofie Danielsson och Hans Peter Havdal. Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt därmed sammanhörande handlingar, information och motiverat yttrande kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till Bultens årsstämma 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Holtback, Styrelseordförande i Bulten AB. Tel: 031-10 70 90

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2015 klockan 16:00.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka