Bulten inviger ny fabrik i Tianjin och stärker sin plattform i Kina

2019-11-25Nyhet

Bulten har invigt sin nya fabrik i Tianjin för produktion av högkvalitativa fästelement till fordonsindustrin i Kina. I och med etableringen av den nya verksamheten har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att hantera framtida tillväxt i Kina.

”Bulten växer successivt som internationell leverantör av fästelement. Att ha väl fungerande och moderna fabriker med utrymme för ytterligare tillväxt är nödvändigt. Invigningen av den nya fabriken i Tianjin är en viktig milstolpe för oss och stärker vår plattform i Kina som är världens största bilmarknad”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef Bulten.

Bulten har tillverkningsenheter för högkvalitativa fästelement i sex länder och etablerade verksamhet i Beijing redan 1996. I oktober 2018 fattades beslut om att flytta den kinesiska verksamheten till nybyggda lokaler i Tianjin, cirka 150 km från Beijing i syfte att skapa bättre förutsättningar för expansion från en tidigare relativt låg nivå, samt för att uppfylla Bultens hållbarhetsmål.

Flytten har genomförts enligt plan och den 22 november invigdes den nya anläggningen. Flytten har inneburit investeringar om cirka 25 MSEK och kostnaderna beräknas uppgår till cirka 16-20 MSEK. I och med flytten får Bulten en modern och helt integrerad anläggning med kallformning, värmebehandling och ytbehandling. Bulten är en av få fästelementsleverantörer i Kina som kontrollerar alla dessa steg i tillverkningsprocessen i egen fabrik. Med den nya plattformen är Bulten rustad för att ta verksamheten i Kina till en helt ny nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.  

Tillbaka