BULTENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 OFFENTLIGGJORD

2015-03-31Nyhet

Bultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 publiceras idag på bolagets hemsida www.bulten.se.

Den engelska versionen för publicering på webb-platsen beräknas bli tillgänglig i slutet av vecka 15 och de tryckta (engelsk och svensk) under vecka 17.

Årsredovisningen 2014 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, Kommunikationsdirektör Bulten AB (publ)
Tel: 031-734 59 00 E-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 klockan 15:00.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka