FinnvedenBultens årsredovisning för 2013 offentliggjord

2014-04-07Nyhet

Pressmeddelande, Göteborg 7 april, 2014

FinnvedenBultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 publiceras idag på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. Den engelska webb-versionen beräknas bli tillgänglig i slutet av vecka 15 och de tryckta (engelsk och svensk) under vecka 17.

Årsredovisningen 2013 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 kl.15:00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka