Ny arbetstagarledamot utsedd till Bulten AB (publ) styrelse

2018-04-19Nyhet

Lars Jonsson har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) (”Bulten”) styrelse.

Lars Jonsson tillträder som arbetstagarledamot med omedelbar verkan för en mandatperiod om tre år. Lars har varit anställd vid Bultens anläggning i Hallstahammar sedan 1984 där han har arbetat som maskinoperatör fram till för två år sedan då han gick över till en tjänst som verktygsmakare.

Thure Andersen kvarstår som suppleant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Wennerström, EVP and CFO
Tel: 031-734 59 00

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka