Bultens vice VD och ekonomidirektör Helena Wennerström har meddelat sin uppsägning

2020-04-01Nyhet

Bulten AB:s vice VD och ekonomidirektör Helena Wennerström har idag informerat bolagets VD och koncernchef om sin uppsägning för att gå vidare till nya utmaningar.

Helena Wennerström har varit verksam inom Bulten i 18 år. 2014 tillträdde hon positionen som Bultens vice VD och ekonomidirektör och var dessförinnan ekonomidirektör i FinnvedenBulten. Genom åren har hon spelat en mycket viktig roll i Bultens tillväxtresa och utveckling.

”Helena är en nyckelperson i bolaget. Jag beklagar att hon väljer att lämna Bulten men har givetvis respekt för hennes beslut och vill tacka henne för hennes betydelsefulla insatser för bolaget och önska all lycka till framledes”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

”Efter 18 år på Bulten känner jag att det är dags för att ge plats för nya talanger, varför jag har meddelat att jag har valt att lämna för en position utanför bolaget. Mina år på Bulten har varit spännande och utmanande men framför allt roliga. Jag är mycket stolt över att vara en del av Bultens historia och min övertygelse är att Bulten och dess team kommer att växa ännu starkare i framtiden”, säger Helena Wennerström, vice VD och ekonomidirektör för Bulten.

Helena Wennerström kommer att fortsätta i sin nuvarande position fram till och med den sista september 2020. Rekryteringsprocess för en ersättare kommer att inledas snarast. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april, kl.20:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med 350 anställda. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka