Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q2 rapport 2015

2015-06-22Nyhet

Bultens halvårsrapport för januari – juni 2015 offentliggörs fredagen den 10 juli 2015 ca kl.08:30.

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens fredagen den
10 juli kl.11:00. För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5055 64 53, Storbritannien +44 2030 092 455, USA +1 855 228 3719. Kod 289286#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start. Presentationen hålls på engelska.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 24 juli 2015 på telefonnummer Sverige 08-5055 6444, Storbritannien +44 2033 645 943, USA +1 866 286 6997. Kod: 367163#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka