Anders Nyström ny VD och koncernchef för Bulten

2018-06-20Nyhet

Bulten AB (publ):s styrelse har utsett Anders Nyström till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder den 8 februari 2019.

Anders Nyström är maskiningenjör med påbyggnadsutbildningar inom ledarskap och ekonomi. Han har omfattande internationell erfarenhet från fordonsindustrin och har tidigare haft flera olika ledande befattningar inom bland annat Kongsberg Automotive, Volvo Personvagnar och Ford Motor Company. Anders kommer närmast från IAC Group där han varit Vice President Commercial sedan 2018.

”Styrelsen är mycket glad över rekryteringen av Anders Nyström som tar med sig gedigen erfarenhet och kunskap om fordonsindustrin till Bulten. Med sin bakgrund och sitt ledarskap är jag övertygad om att han kommer kunna vidareutveckla bolaget ytterligare och ta det till nya framgångar”, säger Ulf Liljedahl, styrelsens ordförande.

”Bulten är ett oerhört fint och välskött bolag med en mycket stark plattform och ställning som leverantör och partner av fästelementslösningar till den globala fordonsindustrin. Jag ser mycket fram emot att få vara med på den fortsatta resan som detta spännande bolag står inför”, säger Anders Nyström, tillträdande VD och koncernchef.

Anders tar över som VD och koncernchef efter Tommy Andersson, som efter nitton framgångsrika år inom Bulten går i pension enligt vad som tidigare aviserats den 26 oktober 2017. Tommy Andersson kvarstår som VD och koncernchef fram till och med den 7 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Liljedahl, Styrelseordförande Bulten AB
tel: 040-660 30 00, e-post: chairman@bulten.com

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl.11:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka