Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q1 rapport 2015

2015-04-15Nyhet

Bultens delårsrapport för januari – mars 2015 offentliggörs onsdagen den 29 april 2015 ca kl.13:30.

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens onsdagen den 29 april kl.14:30. För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5055 6453, Storbritannien +44 2030 092 455, USA 1 855 228 3719. Kod 215394#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start. Presentationen hålls på engelska.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 13 maj 2015 på telefonnummer Sverige 08-5055 6444, Storbritannien +44 2033 645 943, USA +1 866 286 6997. Kod: 363242#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka