Bulten förvärvar minoritetspost i TensionCam Systems AB

2020-06-26Nyhet

Bulten har idag förvärvat nyemitterade aktier i TensionCam Systems AB till en köpeskilling på 6 MSEK. Bulten blir efter förvärvet ägare till 27 procent av TensionCams aktier. Därmed kommer Bulten och TensionCam att fördjupa sitt samarbete inom utveckling av trådlös klämkraftsövervakning av skruvförband.

TensionCam är ett Göteborgsbaserat bolag specialiserat på utveckling av sensorer för klämkraftsövervakning i skruvförband och ägs efter nyemissionen till 73 procent av G-Coder Systems AB. Bolaget driver, både enskilt och tillsammans med industripartners och forskningsinstitut, forskning och utveckling inom området och äger sedan tidigare ett antal patent. TensionCams teknik är i dagsläget inte kommersialiserad eller industrialiserad. Det fördjupade samarbetet syftar till att accelerera färdigställandet av färdiga och konkreta kunderbjudanden.

”Förvärvet av en andel av TensionCam är i linje med Bultens strategi att vara teknikledande inom fästelement och att kunna erbjuda kunder unik och hållbar funktionalitet, samt att underlätta lönsam tillväxt även utanför fordonsindustrin”, säger Anders Nyström, Bultens VD och koncernchef.

”Det fördjupade samarbetet med Bulten kommer att hjälpa TensionCam med integrationen av sensorteknologin i kompletta skruvförband och med den industrialisering som är nödvändig för en kommersiell framgång”, säger Jonas Nilsagård, VD för TensionCam.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med 350 anställda. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Läs mer om TensionCam på www.tensioncam.com.

Tillbaka