Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q1 rapport 2016

2016-04-14Nyhet

Bultens interimsrapport för januari – mars 2016 offentliggörs tisdagen den 26 april 2016  ca kl.13:30.

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens tisdagen den 26 april kl.14:30. För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5059 6306, Storbritannien +44 020 3139 4830, USA +1 718 873 9077. Kod 82818687#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start. Presentationen hålls på engelska.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 10 maj 2016 på telefonnummer Sverige 08-5664 2638, Storbritannien +44 203 426 2807, USA +1 866 535 8030. Kod: 671234#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka