Bulten vinner FSP-kontrakt för drivlina till elbil

2018-10-02Nyhet

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för drivlina till elbil med en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet uppgår initialt till cirka 2 miljoner EUR per år och sträcker sig över 7 år.

“Detta prestigefulla kontrakt positionerar Bulten i framkant inom utveckling av fästelement till marknaden för elektriska fordon, en marknad som förväntas leda till stora förändringar för fordonsindustrin i framtiden”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den tekniska kompetensen inom Bulten, i kombination med många års erfarenhet av att framgångsrikt förse fordonsindustrin med komplexa och kritiska fästelement, har varit starkt bidragande till att Bulten vunnit detta kontrakt. Leveranserna förväntas starta i slutet av 2020 för att successivt öka till full kapacitet 2021, och sträcker sig över en period om 7 år. Det initiala årliga värdet förväntas uppgå till 2 miljoner EUR för att sedan följa fordonens volymkurva.

“Vi fortsätter stärka Bultens position på marknaden för elektriska fordon och vi ser goda möjligheter till att fortsätta växa och under kommande år,” säger Tommy Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Kamilla Oresvärd, Kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

   Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl.08:30 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka