Bultens resultat för det andra kvartalet påverkas negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån

2019-07-04Nyhet

I samband med den pågående sammanställningen av Bultens AB (publ) rapport för det andra kvartalet står det klart att bolagets resultat avviker negativt från tidigare resultatnivåer. Detta är en följd av vikande efterfrågan, framförallt under senare delen av kvartalet, samt genomförd balansering av Bultens varulager mot efterfrågan, vilket beräknas påverka resultatet för andra kvartalet negativt med cirka 25 MSEK. Bulten släpper sin fullständiga rapport för det andra kvartalet den 10 juli 2019.

Under andra kvartalet fortsatte den nedgång på personbilsmarknaden som inleddes under de sista sex månaderna 2018 och marknadsläget har återspeglats i Bultens volymer. Resultatet har påverkats negativt av lägre volymer men också av en lägre produktionstakt i syfte att balansera varulagernivåerna mot efterfrågan. Detta har resulterat i en lägre kapitalbindning men samtidigt ett lägre utnyttjande av produktionsenheternas kapacitet och därmed en underabsorption i verksamheten. Den lägre produktionstakten beräknas påverka resultatet negativt med cirka 25 MSEK under det andra kvartalet. Ambitionen att anpassa lagernivåerna har tidigare kommunicerats i samband med delårsrapporten för första kvartalet.

”Vi är inte nöjda med utvecklingen under kvartalet men produktionsanpassningen har varit nödvändig i nuvarande marknadsläge. I dagsläget är efterfrågan fortsatt något svagare jämfört med föregående år och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre, dock ej i samma omfattning som under andra kvartalet.

Som tidigare aviserats har Bulten erhållna kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021 och vi har en fortsatt stark position. Under första halvåret har vi dessutom tagit flera mindre kontrakt vars sammanlagda årliga värde uppgår till 20 MSEK”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

För ytterligare information:

Som tidigare aviserats kommer en fullständig rapport för andra kvartalet att släppas den 10 juli kl.08:30. I samband med detta kommer Bulten hålla en telefonkonferens kl.11:00 och rapporten presenteras då av Anders Nyström, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO. 

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00
e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli, 2019 kl. 08:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka