FinnvedenBulten tar två strategiskt viktiga affärer för interiöra strukturer

2011-10-05Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 5 oktober 2011. FinnvedenBultens division Finnveden Metal Structures har tecknat två separata avtal inom fordonssektorn för leverans av balkar till instrumentpaneler vilket tydligt stärker divisionens strategi att växa inom strukturer i stål och lättmetaller. Det årliga värdet uppgår till ca 3 respektive ca 4 miljoner Euro.  

― Dessa kontrakt stärker vår position som leverantör av interiöra strukturer till fordonsindustrin och breddar ytterligare vårt erbjudande. Båda kontrakten kommer från befintliga kunder och att vi får ytterligare förtroende till utökat samarbete är mycket glädjande. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Johan Nordgren, Vice President Sales & Engineering.

Kontrakten ligger helt i linje med Finnveden Metal Structures strategiska inriktning och stärker företagets ställning som leverantör av interiöra strukturer i multimaterial till fordonsindustrin. Båda kontrakten gäller samma typ av applikation men skiljer sig i val av material.

Det ena avtalet gäller gjutna instrumentpanelbalkar i magnesium och kommer att tillverkas vid koncernens gjuteri i Bielsko-Biala, Polen. Produktion startar under innevarande år och sträcker sig över ca tre år.

Det andra avtalet gäller instrumentpanelbalkar i stål och komponenterna för dessa kommer att tillverkas i koncernens plåtpressningsfabrik i Bielsko-Biala, Polen med start under 2013 och sträcker sig över ca sex år.

Tillsammans med tidigare kontrakt är Finnveden Metal Structures därmed leverantör av den här typen av interiöra strukturer i materialen magnesium, stål och mixade material vilket visar på en unik kompetens och flexibilitet i material och tillverkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordgren, Vice President Sales & Engineering, Finnveden Metal Structures
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBultenAB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Division Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin, vilken utgör en mindre men växande del av omsättningen.

Tillbaka